Alliansen vill hushålla bättre med resurserna

Sedan årsskiftet styr Allianspartierna över Motala kommun. Företrädare för den borgerliga kvartetten bemöter nu kritiken från slöseriombudsmannen.
Sedan årsskiftet styr Allianspartierna över Motala kommun. Företrädare för den borgerliga kvartetten bemöter nu kritiken från slöseriombudsmannen.

Faktauppgifterna som slöseriombudsmannen presenterar borde ha varit bättre underbyggda, anser företrädare för styrande Alliansen i Motala.

Debatt 5 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "I Motala kan politikerna inte prioritera", Correns ledarsida 26/9.

Från Alliansen Motalas sida uppskattar vi Johan Gustafssons ansats att i egenskap av slöseriombudsman granska hur skattemedel används i offentlig verksamhet. Det vi önskar är att fakta som presenteras hade varit bättre underbyggd. 

Det stämmer att Motala kommun, med rödgrönt styre, gick back 20 miljoner förra året. Vid årsskiftet tillträdde Allianspartierna vid styret och vi gör allt som står i vår makt för att vända kommunens ekonomi i rätt riktning.

Det är korrekt att Motala kommun gör en översyn av temperaturen i kommunens samtliga lokaler. Det ska vara rätt temperatur, inte för varmt och inte för kallt i våra lokaler. Att vi sänker temperaturen med tre grader på våra äldreboenden är däremot helt fel. Olika lokaler kräver olika temperaturer beroende på användningsområde. När det gäller just äldreboenden följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att temperaturen inte bör understiga 22 grader.

När det gäller kvällsmat på äldreboenden stämmer det inte att den varma maten dras in. Det handlar om att den körs ut kyld. Genom att kvällsmaten kyls ned kan maten köras ut en gång om dagen i samma transport som den varmhållna lunchen. På så sätt kan vi halvera antalet transporter. Den kylda kvällsmaten värms sedan upp på äldreboendet och serveras varm på kvällen. Det ska nämnas att detta har testats i Motala kommun, men det finns inget beslut om att det ska genomföras fullt ut.

Gustafsson lyfter priset på den mark som ska överlåtas för etableringen av Lalandia. Värderingen av marken har gjorts av ett etablerat och välrenommerat företag, CBRE, som har expertkunskap på området. Att jämföra värderingen med priset på villatomter är dock att jämföra äpplen och päron. Marken är i detaljplanen avsedd för kommersiella verksamheter inom turismnäringen och att sälja marken som villatomter har aldrig varit aktuellt. Syftet är inte att få ut maximalt pris för försäljning av mark. Målet är att få hit en aktör som kan gynna både Motala och hela regionen.

Gällande affärerna med Piraterna kan vi bara hålla med. Vi är mycket kritiska till hur förfarandet sköttes av det tidigare rödgröna styret. Att sälja tillbaka anläggningen till klubben för en krona är inte aktuellt.

Sammanfattningsvis kan vi hålla med om att verksamheten i många fall har varit ineffektiv och att styrningen varit bristfällig. Alliansen har från dag ett börjat arbeta med att organisera om både styrning och verksamhet för att hitta effektivare arbetssätt och vägar för att hushålla bättre med kommunens resurser. Vi har även avvecklat vissa verksamheter som inte är kopplade till kärnverksamheten och tittar på alternativa driftsformer för vissa verksamheter som idag ligger i kommunal regi. Tjänstemän och personal i våra verksamheter gör ett idogt arbete med att hitta nya arbetssätt och bättre sätt att hushålla med våra resurser. Vi är på god väg, men inte i mål.

Alliansen Motala tar ansvar för att den offentliga verksamheten uppfyller såväl kvalitativa som ekonomiska mål.

Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande
Hans Tevell, gruppledare (M)
Kenneth Söderman, gruppledare (L)
Jan Arvidsson, gruppledare (C)
Erik Forslund, gruppledare (KD)

Ämnen du kan följa