Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt

Alla ska ha rätt till en fast läkare, tycker debattören.
Alla ska ha rätt till en fast läkare, tycker debattören.

Liberalerna lägger stor vikt vid att alla patienter ska ha en fast läkarkontakt, i synnerhet när det gäller äldre, sköra och multisjuka personer samt personer med kroniska sjukdomar.

Debatt 5 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En fast läkarkontakt är en namngiven läkare, på exempelvis vårdcentralen, som kan samordna patientens vård och även vid behov har ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård.

Att koppla samman vårdcentralerna och kommunernas hemsjukvård och dess kommunsjuksköterskor i ökad grad är ett vinnande koncept för en värdig vård för äldre. Samarbetet mellan dessa aktörer kan minska onödiga resor till akuten och minska återinläggningar på sjukhusen.

Med en relationsbaserad och trygg kontakt med vårdcentralerna och en fast läkarkontakt kan en del problem lösas smidigare än idag då man ofta får upprepa sin sjukdomshistoria och ibland kanske bollas runt inom hälso- och sjukvård.

Med kontinuitet i hälso- och sjukvården skapas högre vårdkvalitet och stärkt patientnöjdhet. Särskilt gäller detta äldre, sköra, multisjuka patienter och andra patienter med kroniska sjukdomar.

Möjligheten att få träffa ha en egen läkare inom sjukvården, det som förut kallades för husläkare, är viktigt framför allt för patienter som av olika skäl har behov av en sammanhållen vård.

Det har satts ett nationellt riktvärde för hur många patienter en fast läkarkontakt i genomsnitt ska ha ansvar för. Siffran är 1 100 invånare per specialistläkare i allmänmedicin på vårdcentralerna. Det är viktigt att vi når detta målvärde för att nå ökad kontinuitet och trygghet på vårdcentralerna, och för en rad andra fördelar. Både för patienterna, medarbetarna och för hälso- och sjukvården i stort. För Liberalerna är det av högsta prioritet att vi gör vad som krävs för att nå målet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa