Alla professioner behövs inom sjukvården

Det kommer bli svårare att ge rätt insatser, i rätt tid av rätt kompetens utifrån de förutsättningar som skapas genom storleken och inriktningen av varselbeslutet, skriver debattörerna.

Genom beslutet att neddragningar sker mot flera av Saco:s yrkesgrupper kommer man att frångå principen om rätt använd kompetens, skriver debattörerna.

Genom beslutet att neddragningar sker mot flera av Saco:s yrkesgrupper kommer man att frångå principen om rätt använd kompetens, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-04-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den politiska ledningen i Region Östergötland har tagit beslutet att 900 medarbetare ska varslas om uppsägning. Saco-förbunden inom Region Östergötland organiserar tillsammans drygt 2 000 medarbetare inom många fält och professioner. Våra yrkesgrupper har unika kompetenser inom sjukhus- och primärvård, tandvård, tal- och hörselvård, läkemedelsområdet samt habilitering och rehabilitering. Våra professioner utgör dessutom kärnkompetenser inom medicinsk teknik, IT-verksamhet, skola och utbildning, fastighetsfrågor, administrativa funktioner med mera.

Eftersom läkare och sjuksköterskor är undantagna från varslet, kommer det i stor utsträckning beröra professioner som finns inom Saco-förbunden. 

Större neddragning av dessa funktioner kommer att försämra vården och skapa mera ökat tryck för sjukhusvården där det redan finns brist på vårdplatser, eller rättare sagt brist på personal. 

Region Östergötland har under flera år arbetat med utveckling av Rätt använd kompetens (RAK). RAK-konceptet bygger på en balanserad sammansättning av professioner i vårdteam för att kunna ge säker och effektiv vård. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver att man genom att ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarnas hela kompetens minskar behoven av fler anställda. Rätt kompetens på rätt plats bidrar till kvalitet och utveckling i verksamheten och är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen. Genom beslutet att neddragningar sker mot flera av Saco:s yrkesgrupper kommer man att frångå principen om rätt använd kompetens.

Ett annat utvecklingsspår är utvecklingen av Nära vård, där man vill åstadkomma en förskjutning från sjukhusvård till primärvård, samt arbeta mera förebyggande och hälsofrämjande. Vi befarar att utvecklingen av Nära-vård kommer att stanna av på grund av fixeringen på sjukhusvård.

De som inte personligen blir drabbade av uppsägning kommer påverkas genom stora utmaningar att behålla en god arbetsmiljö samt stress över att upprätta hålla en god och säker hälso- och sjukvård för medborgarna i Östergötland. Det kommer bli svårare att ge rätt insatser, i rätt tid av rätt kompetens utifrån de förutsättningar som skapas genom storleken och inriktningen av varselbeslutet. Särskild vård vid psykisk ohälsa samt habilitering och rehabilitering kommer att drabbas hård.