Aldrig mer Hiroshima!

I dag finns 12 000 kärnvapen. Det är 12 000 för många. För jordens fortlevnad och för klimatets skull: Avskaffa kärnvapnen! skriver Arne Thorfinn från Svenska Läkare Mot Kärnvapen.

Debatt 6 augusti 2021 06:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag för 76 år sedan, den 6 augusti 1945, sprängdes den första atombomben över civilt mål över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare fälldes ytterligare en bomb över Nagasaki. Under första veckan avled 140 000 människor - huvudsakligen civilbefolkning - av strålning, brännskador och frakturer.

 

Idag har jorden 12 000 kärnvapen. Det är 12 000 för många. Det räcker med 300 detonationer för att helt förstöra jorden. Klimatavtalet i Paris räknar inte med att kärnvapen ska användas. Men finns kärnvapen kvar, kommer de att användas, om inte så av misstag. Avskräckningen som metod är absurd och ur medicinsk synvinkel förkastlig.

 

2017 fattade 122 länder i FN:s generalförsamling beslut om att avskaffa kärnvapnen. Det första land som ratificerade avtalet var Vatikanstaten, därefter följt av över 50 andra länder. Nu väntar vi med spänning på att även Sverige ska våga ansluta sig till avtalet, men rädsla för att stöta sig med NATO lägger hinder i vägen. Jens Stoltenberg - NATO:s Generalsekreterare - sa i sitt ”Sommar i P 1” att NATO historiskt sätt varit en flexibel organisation, där man ändrat inriktning beroende på de världsliga förutsättningarna.

För jordens skull kommer det att behövas ett genombrott i kontakterna mellan de nio kärnvapenländerna. Bara genom fortlöpande respektfull dialog kan parternas misstänksamhet mot varandra försvinna.

 

Men vi ska inte ha en övertro på att politikerna kommer att lösa detta utan ett starkt folkligt tryck. Man kan dra paralleller med andra företeelser i historien: Det var inte männen som ledde kampen för kvinnors rösträtt; det var inte slavdrivarna som såg till att slaveriet avvecklades; det var inte de vita som drev kampen mot apartheid.

 

En stor förändring åstadkoms därför bara genom uppriktigt stöd från dig och mig - det vill säga - ”personen på gatan”. Det största hindret finns inom oss själva: ”Jag orkar inte bry mig”, ”Kärnvapnen får någon annan sköta om”, ”Jag har nog med mitt eget”, ”Det är så ångestladdat att jag inte orkar tänka på det”. Kanske känner du igen dig i några av dessa argument. Ändra på detta och ställ upp för att kärnvapnen försvinner! Din röst är viktig.

För jordens fortlevnad och för klimatets skull: Avskaffa kärnvapnen! Aldrig mer Hiroshima!


Ämnen du kan följa