Vi har en välmående landsbygd i Östergötland

I en artikel undertecknad av flera Sverigedemokrater går de till hårt angrepp mot Centerpartiets landsbygdspolitik. Det finns flera rena felaktigheter i artikeln som vi vill bemöta.

Där vi är med och styr är det Centerpartiet som ser till att landsbygdens frågor finns på de regionala och kommunala agendorna, skriver artikelförfattarna.

Där vi är med och styr är det Centerpartiet som ser till att landsbygdens frågor finns på de regionala och kommunala agendorna, skriver artikelförfattarna.

Foto: CHRISTINE OLSSON

Debatt2021-03-25 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Centerpartiet avvecklar östgötska landsbygden" (19/3).

Region Östergötland har nyligen presenterat en rapport som visar att de östgötska landsbygderna generellt är välmående. Rapporten beskriver att landsbygden ser olika ut på olika platser och att det inte är möjligt att klumpa ihop dem som en homogen landsbygd, istället kan den delas upp i olika landsbygder. 

Det man kan se i rapporten är att åren 2015–2019 har samtliga olika delar av landsbygderna i Östergötland haft en positiv befolkningsutveckling.

I grupperna ”ortsnära landsbygd” och ”tätorter 1 000–29 999 invånare” har befolkningen ökat med 4 procent under perioden. Ser man till arbetslösheten inom de olika delarna ligger den för samtliga landsbygder på 2–5 procent medan den i tätorter med fler än 30 000 invånare ligger på 8 procent. 

Inom området Landsbygdsutveckling jobbar Region Östergötland med en rad olika områden för att stärka länets landsbygder. Genom det regionala serviceprogrammet görs stödinsatser för att tillgängliggöra kommersiell service, såsom dagligvarubutiker eller drivmedelsstationer, på platser där det är långt till närmsta service. 

Inom området skärgårdsutveckling uppdateras Skärgårdsprogrammet för att utveckla och stärka skärgårdens attraktivitet tillsammans med skärgårdskommunerna.

Även inom kulturområdet finns en rad insatser för att stärka och utveckla kulturen på landsbygderna. Kulturutövarna är en viktig del av landsbygdsutvecklingen. 

Så när SD-företrädarna skriver att landsbygden i Östergötland har en negativ utveckling så har man fel.

Debattörerna skriver att Centerpartiet i Region Östergötland driver en politik som riktar sig till storstäderna i Östergötland och de refererar till att nedlagda busslinjer och tåglinjer skulle bidra till det. 

För det första så har Region Östergötland inte lagt ner en enda tåglinje i Östergötland. Tvärtom har det gjorts stora satsningar på Östgötapendeln under en lång rad av år. 

Kraftig ökning av antalet turer och införandet av linjen Motala–Norrköping har starkt bidragit till att resandet på Östgötapendeln har ökat med 7 procent per år under flera år. Vi har även utökat utbudet på regionaltågen. 

När det gäller busslinjer så finns expressbussar från samtliga tätorter i länet till antingen Linköping eller Norrköping. Busslinjer som används av ett stort antal pendlare varje dag. 

Dessutom infördes 2016 Närtrafiken, vilket ger alla östgötar möjlighet att resa med kollektivtrafik i hela länet. Genom Närtrafiken har vi nu samhällsbetald kollektivtrafik i hela geografin Östergötland. 

Landsbygdsområden som tidigare aldrig haft offentligt finansierad kollektivtrafik har nu fått det genom Närtrafiken. 

Det som är värt att poängtera är att Sverigedemokraterna i sin budget för Region Östergötland för 2021 har föreslagit en neddragning av trafik- och samhällsplaneringsnämndens (TSN) budget – den som finansierar kollektivtrafiken i Östergötland – med 140 miljoner kronor. 

Man vill istället tillåta reklam på bussar och tåg och tror att intäkterna från det ska kunna inbringa det hål som uppstår i TSNs budget. Vad händer då med kollektivtrafiken i länet? 

Centerpartiet är förutom i regionen med och styr i 11 av länets 13 kommuner. Där vi är med och styr är det Centerpartiet som ser till att landsbygdens frågor finns på de regionala och kommunala agendorna.