Unik satsning för Stångåstaden

För fem miljarder kronor ska Ebbepark förvandlas till ett område med 750 bostäder och 70 000 kvadratmeter företag. På måndagen togs spadtaget för de 300 första bostäderna.

25 mars 2019 15:47

Ebbepark är det område i östra Valla som tidigare hette Wahlbecks företagspark, efter rep- och mattfabriken som drevs här mellan 1913 och 1972.

Kommunala Sankt kors har varit i gång med sina första byggen i över ett år, med bland annat underjordiska garage och en byggnad som ska innehålla både idrottshall och företagsytor.

Nu är det dags för Stångåstaden att börja bygga de 300 första bostäderna av 750. De 300 bostäderna ska bilda tre kvarter och här planeras även restaurang och handel.

Barn från närliggande Trollbacka förskola tog det symboliska spadtaget genom att plantera timjan och mynta.

– Det känns väldigt, väldigt bra idag. Dels för att det är ett stort, viktigt projekt och för att det är roligt att jobba ihop med Sankt Kors. Men också med tanke på det som hände i början av projektet, säger Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist.

Det Fredrik Törnqvist syftar på är att bygget försenades ett år när det offererade priset överskred Stångåstadens smärtgräns.

– Beräkningen då var att det skulle kosta 1 miljard. Nu ligger våra kalkyler på 900 miljoner. Det är fortfarande dyrt att bygga, men nu ligger det i nivå med våra andra projekt. Det var bra att vi gjorde den här markeringen och vågade göra ett omtag, kommenterar Törnqvist.

Sammanlagt beräknas Ebbepark kosta 5 miljarder att bygga, varav hälften ligger på Stångåstaden och hälften på Sankt Kors.

– I antal bostäder har vi haft större projekt – vi byggde ju till exempel Ryd. Men ekonomiskt är Ebbepark vårt största projekt i modern tid.

Ebbepark lanseras som en smart stadsdel. Här ska nya idéer testas, som att samnyttja parkeringsplatser och lokaler mellan arbetsplatser dagtid och boende nattetid. Hund- och cykelduschar är en annan idé, liksom leveransboxar för näthandel.

– Det kommer fler idéer allteftersom, lovar Fredrik Törnqvist.

Ungefär hälften av de 300 bostäderna ska bli bostadsrätter, vilket är första gången i Stångåstadens historia. En anledning är att man vill ha en blandning av upplåtelseformer i området, en annan är att det är ekonomiskt fördelaktigt.

Fredrik Törnqvist är inte orolig att det blir svårt att sälja bostadsrätterna. Skulle det trots allt bli så finns det en utväg. Hyresrätterna och bostadsrätterna byggs med samma standard och bostadsrätterna kan därför enkelt omvandlas till hyresrätter.

– Vi har stor bostadsbrist och det flyttar in 2 500 människor om året i Linköping, så det är en väldigt stor efterfrågan även på nybyggda lägenheter, kommenterar Stångåstadens ordförande Jan Österlind, som fick vara med om sitt sista spadtag innan han lämnar över till nästa ordförande, Astrid Brissman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa