Runda former i Valla berså

Valla berså har liknats vid ett UFO och en svullen oljecistern. Men formen har sin förklaring i omgivningarna. Och det är inte bara den runda formen som gör nybygget i Valla intressant. Huset blir också ett av Linköpings första flerfamiljs massivträhus byggt som ett passivhus. Hållbarhet har varit ett ledord i hela bygget.