Här ska byggas 30 nya bostäder

Fastighetsbolaget Botrygg har planer på att bygga 30 rad- och parhus mellan Björkdalsgatan och Tallkullegatan i Ljungsbro.

19 februari 2017 13:00

Fastigheten heter Björkö 3:11 och består just nu av skog och igenvuxen betesmark. Botrygg har under många år velat bygga och det förslag som just nu behandlas rör 30 stycken rad- och parhus.

Förslaget bygger på en ansökan om en ny detaljplan som lämnades in i april 2014. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att låta arbetet med planen starta redan efter två månader och nu har det avancerat så långt att det ska hållas samråd.

Det innebär att myndigheter och grannar kan komma med synpunkter. Trafikverket skulle exempelvis kunna ha synpunkter på trafiken.

Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad är positivt inställd till byggplanerna.

– Det som är bra är att just där finns nu mest friliggande villor och det här blir par- och radhus. De är tänkta som bostadsrätter och det gör ju att det blir lite mer blandning i området, säger han.

Förslaget med de trettio husen stämmer med översiktsplanen för Ljungsbro och Berg som antogs i januari 2015.

Detaljplanen är dock långt ifrån klar, efter samråd blir nästa steg ett beslut om granskning och först därefter kan samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa