Världskris på biblioteket

I motvind och i medieskugga har de år efter år lobbat för ett starkare försvar. De är inget särintresse. De är svenska hjältar.

25 november 2015 06:00

I måndags kväll var konteramiral Jonas Haggren på Stadsbiblioteket i Linköping. Han var inbjuden av Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland för att tala om ”Det förändrade omvärldsläget”. Jag var där.

Jonas Haggren är ubåtsofficer. Han har bland annat fört befäl på ubåten ”Östergötland”. Nu är han chef på något som heter Inriktningsavdelningen på Försvarsmaktens högkvarter. Den byråkratiska titeln till trots var det en fröjd att lyssna på honom. Stilig uniform. Klar blick. Rak i ryggen. Välgenomtänkta och koncisa meningar med militär rytm. Analytisk förmåga. Orädsla för att uttrycka sig klart och tydligt även i trixiga frågor.

Försvaret av vårt land är självklart alltid en mycket viktig sak. Men ingen kan blunda för att det i långa perioder har varit lite si och så med det allmänna och partipolitiska intresset för Försvarsmakten. Anslag har skurits ner. Värnplikten har tagits bort. Totalförsvaret har avvecklats. Den tidigare statsministern talade om Försvaret som ett statligt särintresse bland alla andra som får finna sig i besparingar och nedskärningar.

Konteramiral Haggren varnade bestämt för att tro för mycket på gamla lösningar när nu förlorad terräng ska återtas. Visst återkommer en del problem – typ Ryssland – men inte i samma tappning som förr. Annat är helt nytt, sa Jonas Haggren.

En man i den stora publiken på Stadsbibliotekets hörsal frågade om Haggren trodde att ett tredje världskrig var i antågande?

”Nej”, svarade konteramiralen. Den allmänna höjningen av beredskapen som nu så sakta inletts på många fronter – militärt, civilt, digitalt, psykologiskt, ekonomiskt – bör snarare ta höjd för att möta en ”världskris”, sa Jonas Haggren.

Mycket av vårt tänkande och våra lagar skiljer abrupt mellan krig och fred. ”Men sannolikt kommer aldrig krigsförklaringen”, sa Jonas Haggren och exemplifierade med krigen i Syrien, Rysslands krigföring mot Ukraina och den franska regeringens krig mot terroristerna i IS.

”Det finns inga trollstavar att vifta med”, sa Haggren. Varken återinförande av allmän värnplikt – som den var förut – eller medlemskap i Nato är någon snabb fix av våra problem. Däremot behöver antagligen såväl graden av plikt i personalförsörjningen som vår förmåga till operativt militärt internationellt samarbete öka, sa konteramiralen.

Allmänna försvarsföreningen är värd en stjärna. I motvind och i medieskugga har de år efter år lobbat för ett starkare försvar. De är inget särintresse. De är svenska hjältar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!