Så tänker vi på Corren Debatt

Correns debattredaktion publicerar insända artiklar utifrån en helhetsbedömning där nyhetsvärde, kvalitet och originalitet spelar in.

25 april 2014 12:51

Innehållet ska vara skrivet i god ton, argumenterande och väl underbyggt av fakta.

Texten får inte innehålla personliga angrepp, förtal eller förolämpningar, sexistiska yttranden, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, svordomar eller obscena ord, reklam eller kommersiella budskap.

Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.

Textlängder debatt: Utrymmet på debattsidan är begränsat och de textlängder vi använder oss av är 3000 och 1800 tecken inklusive blanksteg. Maxlängden på ett genmäle är 1800 tecken.

Vi prioriterar artiklar från forskare, politiska partier, intresseorganisationer och föreningar. Endast i undantagsfall publicerar vi artiklar som även skickats till andra tidningar. Låt det tydligt framgå om vi är ensamma om materialet - det ökar chanserna för att vi ska publicera det.

Ange tydligt vem som undertecknar artikeln och hur ni kan nås - helst per mobiltelefon. Presentera gärna er själva och er anknytning till ämnet med ett par ord. Anonyma artiklar publiceras inte på Debatt.

Välkommen med din artikel till debatt@corren.se.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!