Tiggeri bör kunna begränsas

27 augusti 2014 05:55

Svar på ”Ovärdig populism”, 20/8.

Christer Larsson kallar det ”ovärdig populism” när jag menar att var tiggeri får ske borde kunna begränsas i lokal ordningsstadga till exempelvis främst köpcent­rum och innerstaden. Jag håller inte alls med. Visst ska vi göra allt för att Rumänien ska integrera och stötta sin romska befolkning mycket bättre, och använda EU-pengarna till det. Visst ska Sverige och till exempel Linköping kunna öka riktade biståndsinsatser till romer i Rumänien. Och visst ska människor utan mat och bostad i Sverige få hjälp.

Däremot ifrågasätter jag om EU:s fria rörlighet var tänkt att kunna användas till att återkommande resa till andra länder utan egna resurser för uppehälle och övernattning och vara beroende av tiggeri och biståndsinsatser från ideella organisationer och från kommuner i olika former. Ju mer Sverige väljer att bistå de som kommer hit för att tigga, ju flera söker sig sannolikt hit.

Jag ifrågasatte om tiggeri ska få ske i bostadsområden, på landsbygden och på allmänna kommunikationer. Borde verkligen en sådan utveckling bejakas?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!