Sträva mot förtätning av innerstaden

6 augusti 2015 16:30

Kommentar till ”Staten ryter till om bygge i Linköping”, Corren, 5/8.

Corren skriver den 5/8 om Statens fastighetsverks överklagande av planen för att bygga om parkeringshuset Akilles. Målsättningen har hela tiden varit att ge utrymme för fler parkeringsplatser, butiker och kontor i en trevlig stadsmiljö. För den politiska majoriteten, ledd av S, MP och FP, är förverkligandet av en tät och sammanhållen innerstad ett viktigt mål. Därför kommer vi ta strid för att genomföra den detaljplan som nu överklagats.

All nybyggnation i en stad påverkar tidigare siktlinjer och förändrar utseendet på staden. Det är en del av den utveckling som sker i områden där många människor bor och dit allt fler flyttar. Formuleringarna i överklagandet är väl hårda i förhållande till den begränsade påverkan som den nya byggnaden kommer att ha. Det handlar trots allt om ett äldre parkeringshus som nu kommer att få en välbehövlig upprustning med en ny, trevligare fasad mot Storgatan – dessutom bara fyra våningar högt. Det är därför välkommet att överklagandena nu prövas enligt den normala detaljplaneprocessen.

Vi tror på detaljplanen som den ser ut i dag och ser den som en del av en helhet med mer och bättre innerstad. Detaljplanen antogs av en enig samhällsbyggnadsnämnd den 10/6. Trots att förtätning och nybyggnation av innerstäder kan vara svårt, kommer vi även i framtiden sträva efter en förtätad innerstad med ännu mer liv och rörelse.

Elias Aguirre (S)

kommunalråd och

ordförande för samhällsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!