Släpp tunnelseendet och spara pengar

15 januari 2016 05:55

Sverigeförhandlingen har nu redovisat en ekonomisk prognos för höghastighetsjärnvägarna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Kostnaden kan bli ända upp till 330 miljarder.

Finansieringen föreslås ske genom att staten lånar den största delen av pengarna. Även kommuner och regioner ska stå för en del av kostnaderna.

Dessutom ska bostäder och företagsfastigheter i anslutning till järnvägsstationerna belastas med en straffskatt.

Det innebär oskäliga hyror för privatpersoner och företagare.

Linköpings kommun bör i detta läge visa sitt ekonomiska ansvar. Släpp ert tunnelseende och acceptera att Ostlänken förläggs ovan mark. Därmed kan kostnaden sänkas avsevärt. Konsekvensen blir annars att skattebetalarna drabbas av en ekonomisk härdsmälta i många år.

Visar kommunens politiker handlingskraft kommer många att högakta er för att ni vågar ändra ert tidigare dåliga beslut.

Merkurius

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!