Program öppnar för byggande i Mjölby

21 oktober 2015 05:55

Svar på ”Planerade lägenheter räcker inte i Mjölby”, Kristina Selvin, 19/10.

Vi vill att fler människor ska flytta till Mjölby kommun och att de ska kunna bo bra och leva bra liv här. Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram, som vi hoppas kommunfullmäktige kan anta under 2015. Genom programmet gör vi det möjligt att använda ny mark för bostadsbyggande i kommunens alla delar.

Kommunen bygger inte hus, men ordnar förutsättningar för byggherrar som vill bygga till exempel flerbostadshus och för privatpersoner som vill bygga ett eget hem. Det planläggs för möjlighet till både villor och flerbostadshus i Mantorp, Skänninge och Mjölby. Genom vårt nya program kan det på sikt bli möjligt med 700 lägenheter på Svartå strand i Mjölby. I Hogstad och Väderstad bereds möjligheter för fler villor.

Bostadsprogrammet utformas i samråd mellan kommunens förvaltningar, andra kommuner, länsstyrelsen och flera andra intressenter. Många olika åsikter och aspekter måste vägas in, vägar, transporter, skola, barnomsorg, miljö och mycket annat. Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet är en förutsättning för att Mjölby kommun ska fortsätta att växa, för att människor ska vilja flytta hit och för att de hemkära ska kunna stanna kvar.

Cecilia Vilhelmsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!