Ordet fritt En begränsning av rot­avdraget innebär inte bara ett svek mot ett givet vallöfte utan också ett stort avsteg från den jobbpolitik, som alliansregeringen förde.

När Stefan Löfven motiverar begränsningen med att ökningen under förra året uppgick till två miljarder kronor och ser detta som ett problem, måste jag påpeka, att avdraget endast medges för arbete. Eftersom avdraget är begränsat till 50 procent innebär en ökning av avdraget med två miljarder att nya jobb skapats för fyra miljarder. Härtill kommer det totala antalet jobb som skapats genom rotavdraget. Detta ser Löfven som ett problem. Borde han inte istället jubla!

Förutom ökningen av nya jobb har rotavdraget flera gynnsamma effekter:

Som advokat och konkursförvaltare med många kontakter med småföretagare inom snickeri och måleri med mera har jag, före rotreformen, hört att det varit svårt att konkurrera mot svartjobb i dessa branscher. Rotavdraget har haft stor betydelse för att göra svarta jobb vita.

Rotavdraget har höjt kompetensen och ökat seriositeten hos företagare inom byggsektorn. Detta har inneburit mer professionellt utförda arbeten. Många nya företag har tillkommit. Nationalekonomiskt har rotavdraget skapat en värdeökning på fastighetsbeståndet.

Alla nya jobb har bidragit till ökade skatteintäkter. Enligt sakkunnigas bedömning innebär rotavdraget, genom ökningen av särskilt vita jobb, att skatteintäkterna ökat. Borde man inta ha gjort en ordentlig konsekvensutredning innan man begränsar rotavdraget? Är nästa steg att, som vänstern vill med stöd av jantelagen, helt avskaffa rotavdraget?

Magdalena Andersson anser skattesystemet vara helt statiskt – sänker man en skatt måste man höja en annan. Hon bortser helt från dynamiska effekter. Rotavdraget och jobbskatteavdraget har tydligt påvisat att skattesystemet har sådana effekter. En sänkning av rotavdraget innebär inte mer pengar till bostadsbyggande i storstad. För att öka bostadsbyggandet borde man angripa roten till problemet, nämligen hyresregleringen.

Om Magdalena Andersson tror att många små­företagare inom byggbranschen nu kommer att flytta till Stockholm lever hon i sin egen drömvärld. Ska inte hela Sverige leva?