Miljö handlar inte bara om koldioxid

4 november 2015 05:55

Svar på ”Klimatåtgärder är prioriterade”, Anders Jonsson, vd Tekniska verken 29/10.

Nu är ju det här med biologisk mångfald och etik rätt krångligt för gemene man, så egentligen är det väl ingen idé att vi vanliga människor försöker förstå hur Tekniska verken tänker och agerar. Vi folk i allmänhet tänker förstås på vårt grovhuggna vis att det som Tekniska verkens styrelse beslutar är bra för oss alla. Vi uppfattar det som en sanning.

Men tänk om det inte är hela sanningen?

Tänk om det också är sant att vi har vår jord till låns av våra barn, att vi måste vårda den och överlämna den i samma skick som vi tog emot den. Att vi inte har rätt att utrota vattenlevande liv, ens för att uppfylla klimatmålen.

Då blir det genast svårt att förstå att ett kommunägt företag som Tekniska verken bara ska tänka på lönsamhet och koldioxid och inte självmant, utan tvingande lagkrav, tänka på etik och biologisk mångfald.

Själva ställa sig frågan om det är etiskt hållbart att fortsätta att varje år hacka ihjäl tonvis av utrotningshotad ål. När det finns tekniska lösningar.

Själva ifrågasätta om man år efter år kan reglera en sjö så hårt att strandzon och boendes närmiljö utarmas. När man proaktivt själv kan begära ändrad vattendom.

Själva inse att det är oansvarigt att ens tänka tanken på att inte betala för utrivning och återställning av vattenmiljö, den dag när miljöskadlig vattenverksamhet inte längre kan motiveras av samhällsnyttan.

Fortsätt att investera på klimatområdet men det ger er inte fribrev att slippa betala notan för de gamla miljöskulder ni redan samlat på er. Ni måste inse att miljönytta även omfattar biologisk mångfald.

Ni har kvitterat ut många miljoner på elcertifikat och under lång tid haft god förtjänst vid era vattenkraftverk. Nu är det hög tid att börja betala tillbaka till naturen och kommande generationer, för en liten del av den energi ni under dessa år haft till skänks.

Kenneth Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!