Försvaret ett större hot än fiskare

15 april 2015 05:55

Jag såg nyligen på tv om hur svanar dör av blyförgiftning i vattnet utanför riksdagshuset. Det är väl där de måste dö för att väcka våra politiker. Det handlar om fritidsfiskarnas blysänken, som blir kvar i vattenmiljön och som svanarna får i sig och dör.

Vad finns det då kvar på Vätterns botten och i vattnet efter försvarets övningar och tidigare dumpningar? Ja, hundratals ton av bly, koppar och andra giftiga ämnen. Dessutom har försvaret nyligen ansökt om utökande skjutningar i sjön.

Är det så lämpligt med hänsyn till vår miljö?

Gunnar Lundquist

Vireda

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!