Förskolan kan inte bli som hemmet

23 mars 2015 16:52

Den nya politiska majoriteten i Linköping (S, MP, FP) kommer ta bort vårdnadsbidraget. Det har funnits till för de familjer som hellre ville ta hand om sina små barn (1–3 år) själva, än lämna dem till förskola. Dessa familjer har fått 3 000 kronor per barn och månad i vårdnadsbidrag.

I Linköping har det rört sig om cirka 130 små barn. Man tror att de 4 miljoner man ”sparar” på detta, ska göra större nytta inom förskolan.

Det är bra att man förstärker personaltätheten på förskolan. Men för de små barnen kan det aldrig bli lika stor närhet och trygghet mellan barn och vårdare, som det kan bli hemma med en vårdare.

Vad de små barnen behöver för att utvecklas till trygga människor är kärlek, närhet och bekräftelse. Kärnan i alltihop är trygg anknytning till en vårdare, som hela tiden kan svara mot det lilla barnets behov. Naturligast är detta föräldrarna.

Man säger att man ”sparar” 4 miljoner på ett år. Men då räknar man som Sträng räknade i Pomperipossadebatten med Astrid Lindgren. En förskoleplats för 1–3-åringar kostar cirka 100 000 kronor om året per barn för samhället. Om en förälder är hemma ett år och får vårdnadsbidrag för ett barn, så kostar det kommunen drygt 30 000 kronor. Då sparar man 70 000 kronor (100 000 kronor minus 30 000 kronor).

Om nu 130 barn, som varit hemma med vårdnads­bidrag, ska få var sin plats på förskola så kostar det alltså 130 gånger 100 000 kronor, det vill säga 13 miljoner kronor.

Vad är det jämfört med de 4 miljoner som man ”sparar”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Fahlbeck