Undvik Starke man i Kinda

En stark majoritet är få politiska församlingar förunnat i dagens läge. Men det är också förknippat med risker.

1 oktober 2014 15:44

”Nu blir det som Starke man i Svinarp”, kommenterade Pontus Wessman (MP) förslaget från Socialdemokraterna att Kinda åter ska ha en heltidsarvoderad kommunstyrelseordförande (Corren 18/9). Tidigare har högsta ledarskapet varit delat på två kommunalråd, 75 procent vardera. S-förslaget var kontroversiellt, dels med tanke på att en parlamentarisk grupp med ledamöter från alla partier arbetat fram ett annat förslag. Dels för att S bytte ståndpunkt dagen efter valet. Det gick hyfsat för S i Kinda, partiet ökade från 29,66 procent till 31,46. Lite bättre än på riksplanet alltså. Den stora skillnaden är att tiden var ute för den styrande alliansen med C, M, KD och MP. Chansen var alltså stor att S skulle ingå i ett nytt styre, och då sannolikt knipa den där helarvoderade kommunalrådsposten. Lokale S-ordföranden Hans Måhagen dementerade att valutgången skulle ha något med S nyintagna position att göra. Hur som haver, det såg förstås inte särskilt snyggt ut.

Moderaterna var kritiska till S-förslaget när det lades fram. Men då det nya styret för Kinda offentliggjorts (S + M + KD) har Moderaterna ändrat sig. De ”gamla” oppositionspartierna var också med på S-noterna medan de nyblivna, C och MP, var emot. Avgående kommunalråd Pia Tingvall (C) menade att det var ”blahablaha” att beslutet inte hade med valutgången att göra, och partikamraten Göran Olsson höll med om att kappan hade vänts efter valvinden (Corren 1/10).

Centern och MP är förstås besvikna. Särskilt C som efter interna strider förlorat sin ledande position samt en tredjedel av sitt stöd i kommunen (från 23,46 till 15,13 procent). Då samtliga partier i det avgående styret tappade i valet och landade på drygt 43 procent sammanlagt, samtidigt som Sverigedemokraterna ökade från knappt 4 till 12,64 procent, var den konstellationen inte längre hållbar. S såg det som ”naturligt” att söka stöd hos det numera näst största partiet M. I Kinda står M dessutom nära KD och så var den brokiga treklövern ett faktum. Den får majoritet i fullmäktige med 19 av 35 mandat och kan komma att skapa det ”lugn och politisk stabilitet” (Måhagens ord) som så många andra politiska församlingar saknar efter valet.

I lokalpolitiken, och inte minst på så små orter som Kinda med knappt tio tusen invånare, är partitillhörighet sällan lika viktigt som i riksdagen. Saker som personkemi och konkreta sakfrågor väger tyngre när samarbeten ska framställas. Pia Tingvall har varit en synlig ledare som visat mod i exempelvis Folkets hus-karusellen och Itsam-härvan. Den krävande uppgiften för Kindas nya styre blir att dra på sig ledartröjan och anta de utmaningar som Kinda står inför, såsom arbetslöshet och att hålla samman kommunen. En stark majoritet ger goda möjligheter till aktion för bland annat ett bättre företagsklimat. Samtidigt måste Måhagen/Hoflund undvika Starke manstiteln. Oppositionen har en viktig roll att spela i lokalpolitiken och det får inte glömmas bort när två starka partier som S och M slår sina påsar ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Björk Hummelgren