Staffan Danielsson (C): Corren försöker misstänkliggöra mig

"Christian Dahlgren tar upp frågor som jag diskuterat och försöker misstänkliggöra mig."

4 oktober 2013 03:03

Replik på ledaren "Centern på dåligt humör av öppna gränser" (Corren 2/10): Centerpartiet, och jag, står bakom Sveriges generösa migrationspolitik som ska ligga i fortsatt EU-tät. Centerpartiet driver också på för att EU och FN nu måste göra kraftfulla insatser för de ca 6 miljoner människor som lever på flykt under svåra och fruktansvärda förhållanden i och omkring Syrien genom det skoningslösa inbördeskrig som rasar där. Självfallet ska Sverige även här gå före och ta ett stort ansvar. Däremot är det svårt för Sverige, 2 procent av EU:s befolkning, att ensamma kunna öppna sina gränser för alla som vill söka asyl. Är det vad Christian Dahlgren och Corren förespråkar?

Redan väljer ca 30 procent av de syrier som lyckas ta sig in i EU att ta sig till Sverige och skulle Sverige ensamma öppna sina ambassader för asylsökande - hur mänskligt och principiellt riktigt det än skulle vara - torde flyktingströmmen till Sverige öka mycket kraftigt i ett läge när våra mottagningsresurser redan är ansträngda, när det är svårigheter att komma i arbete och när integrationen fungerar dåligt i EU-botten. Det här är frågor som behöver diskuteras i en öppen debatt utifrån en generös grundsyn. Correns ledare visar hur svårt detta är, när man så angriper oss som vill göra det.

Christian Dahlgren tar också upp några andra frågor som jag diskuterat och försöker misstänkliggöra mig. Vad gäller heltäckande slöjor (burka och niqab) har jag stött kraven från ett antal stockholmsskolor att det borde vara en generell regel att dessa inte ska användas vid offentligt finansierad undervisning (och inte heller, menar jag, i barn- och äldreomsorg). Har Corren en annan uppfattning? Vad gäller åldersbedömning av ensamkommande flyktingungdomar så tillämpar övriga EU- länder det av rättviseskäl, är man över 18 år ska man inte söka asyl som barn utan som vuxen. Det är varken rätt mot andra t ex 20-22-åringar eller mot de barn man placeras tillsammans med om vuxna accepteras som barn.

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

Svar: Försöker vi misstänkliggöra Danielsson? När han i riksdagen motionerade om burkaförbud tog hans egen gruppledare Roger Tiefensee offentligt avstånd. När Danielsson krävde en mindre liberal flyktingpolitik och menade att partiet annars skulle skrämma bort väljare, tog hans egen partiledare Annie Lööf offentligt avstånd. Exempelvis. Men i Östergötland finns tydligen tungt stöd för Danielssons åsikter, vilket var vad artikeln handlade om. Bland andra distriktsordföranden Karin Jonsson är stenhårt kritisk mot Centerns asylpolitik och skriver på Facebook att hon "upplever detta som oerhört problematiskt och ledsamt för partiets fortsatta existens". Hur ska vi tolka det? Som att Annie Lööf bör undersöka om även hela Östgötadistriktets värderingar faller ur ramen?

Christian Dahlgren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!