Sluta ägna energi åt energin

29 december 2014 03:36

Energin är ett av de tre politiska områden som Stefan Löfvens lilla S/MP-regering och Alliansen har kommit överens om att försöka komma överens om. Eftersom fem traditionellt tillväxtvänliga och förnuftsinriktade partier ställs mot ett tillväxtfientligt och grönromantiskt parti med lågt väljarstöd, innebär det rimligtvis att MP får dra det kortaste strået i dessa förhandlingar och tvingas acceptera att inte några kärnkraftsreaktorer stoppas i förtid. I åratal har det, inte minst från företagen och industrin, efterlysts långsiktigt stabila och rationella spelregler för energiproduktionen. Kanske skymtar äntligen något sådant nu vid den politiska horisonten? I så fall vore det förstås utmärkt, även om jag tvivlar.

I hela mitt liv (jag är född 1969) har partierna bråkat om energipolitiken och dess olika ideologiska spår. Konsekvensen är en utmattande härva av offentliga beslut, en katalogaria av högtflygande ambitioner och målsättningar, ett veritabelt moras av skatter, avgifter och subventioner i syfte att favorisera vissa energislag och straffa andra. Vid det här laget kan jag inte låta bli att undra: varför? Det borde faktiskt vara grundfrågan. Varför ägnar politikerna sådan demonstrativ, oändlig detaljrik möda åt att "ta ansvar" för just energibranschen? Visst, produktion av elektricitet är viktigt. Men det är också produktionen av kläder och bröd. Vi skulle dö om den upphörde.

Ändå finns inte till närmelsevis samma politiska intresse för att styra, reglera och ideologisera tekosektorn eller bagerinäringen, allt i namnet av "det allmänna bästa". Marknaden klarar ganska bra att ge oss kläder på kroppen och bröd på bordet utan alltför omfattande omsorger från regeringens sida, eller hur? Varför kan inte politikerna låta energiförsörjningen fungera i analogi med detta? Det behövs ett vetenskapligt baserat regelverk vad gäller säkerhetsaspekter, gränsvärden för utsläpp och så vidare. I övrigt bör den generella attityden vara att hålla partifingrarna borta och låta alla energislag som uppfyller kraven konkurrera på lika villkor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!