Skolk är skolk, punkt!

Året är 1966 och lärarstrejk har utbrutit i Sverige.

3 juni 2015 13:20

Dåvarande Skolöverstyrelsen släpper inte eleverna lösa för det, utan låter barskt meddela att närvaroplikten gäller. Eleverna beordras att på egen hand temporärt sköta undervisningen. En sjuttonårig Carl Bildt, elevrådsordförande på Östra Real i Stockholm, tillfrågas i ett TV-inslag vad han tycker om vissa kamrater som uppmanat till skolk när lärarna är borta. "Vi håller oss till lagen här, och lagen förordar att vi är i skolan", slår Bildt fast.

Man kan i efterhand le åt Bildts lillgamla rättrådighet. Men ännu mer, särskilt mot bakgrund av dagens urartade situation i det svenska utbildningsväsendet, imponeras av den unge killens ansvarskänsla för sig själv och övriga elever. Att ta tillfället i akt och fly skolan finns inte på kartan. Lag, ordning och moral måste upprätthållas. Annars riskerar det att gå illa.

Året är 2015 och det larmas om ett ökat antal "hemmasittare", elever som satt i system att under lång aldrig dyka upp på lektionerna. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler är orolig och kritiserar hur skolledningarna ändå tenderar att låta dessa osynliga elever flyta igenom årskurs efter årskurs: "Det sker ofta slentrianmässigt och utan prövning från rektorn. Trots att eleverna inte är i skolan och underkänns i massor av ämnen så flyttas de upp och får börja nästa klass om och om igen. Istället borde man se till att de eleverna får så lång tid i skolan som möjligt" (DN 2/6).

På reflexmässigt socialstatsmanér kräver Skolinspektionen tillsammans med SKL och Specialpedagogiska skolmyndigheten att regeringen låter utreda problematiken med "hemmasittarna". Byråkraterna låter förstå att det är en komplex fråga, nämligen. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sjunger med i kören: "Vi behöver mer kunskap, det kan gälla att inhämta statistisk och kunskap från forskning, just nu tittar vi på vem som ska få den uppgiften".

Ursäkta, vad finns att utreda och "titta på"? Skolk är skolk och är oacceptabelt. Eleverna har ett ansvar att sköta sig. Föräldrarna har ett ansvar för att deras barn infinner sig i skolan. Rektorer och lärare har ett ansvar att inte se igenom fingrarna med elever på rymmen. Mer ska inte behöva sägas. Tyvärr är det väl ett tidens tecken att tonåringen Carl Bildt framstår som en vuxnare auktoritet än både dagens rektorer, myndigheter och nuvarande utbildningsminister.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christian Dahlgren