Replik Göran Gunnarsson: Fundera gärna på skolresornas kostnad

Med anledning av Correns ledare ”Orimligt bussbeslut?” 16/9:

19 september 2016 07:00

Vad får en skolresa kosta? Många blir nog förvånade att jag överhuvudtaget kan ställa frågan. Men efter att ha jobbat väldigt intensivt med de här frågorna under lång tid kan jag inte låta bli att även fundera över det. Min fråga gäller egentligen gymnasieelever och inte minst på grund av att det råder så olika förhållanden i länet. Jag tror att vi måste hitta ett gemensamt förhållningssätt i vår region.

Men nu tillbaka till min huvudfråga. Vad får en resa kosta? Jag tar min utgångspunkt i vad ett årskort på SJ kostar. Om Du köper det bästa årskortet på SJ, det s k Guldkortet för 73 100 kronor så får Du fritt resande i första klass hur mycket Du vill under ett år. Till det kommer fri frukost och på eftermiddagen serveras en middag, samt fria dagstidningar. Dessutom vill jag nämna att ett års undervisning i gymnasieskolan vanligen kostar mellan 100 000 kronor och 150 000 kronor.

Då blir min fråga till Dig: hur mycket får en resa till skolan kosta per år: 25 000 kr, 50 000 kr, 100 000 kr, 200 000 kr eller 400 000 kr. Varför dessa siffror? Ja de är aktuella i sammanhanget och jag har egentligen inte något svar men ber Dig om synpunkter. Du kanske tycker att jag är alldeles för ekonomistisk i mina resonemang, men min utgångspunkt är att jag är ansvarig för en nämnd som tilldelats en viss summa pengar och om något kostar mer så får annat lov att kosta mindre. Det är som med Din och min hushållsekonomi.

Jag har under den senaste tidens debatt fått några mail från föräldrar som beskrivit hur omöjligt det är för deras barn att istället för att ha daglig skjuts till skolan bo inneboende och då främst för att de inte ska klara vardagen - som om inneboende skulle vara en ny företeelse. Låt mig säga att i de gymnasieskolor som drivs av regionen själva har vi åtminstone 250 elever som är inneboende och jag tror att det i kommunernas gymnasier också finns ett antal så det är inget okänt fenomen.

Självklart är min utgångspunkt att vi i Östergötland ska kunna erbjuda så många som möjligt daglig skolresa men var går gränsen för det allmännas åtagande? Och jag har också mött en del andra frågor som jag tycker tål en fundering, exempelvis hur långa restider ska vi uppmuntra till? Eller hur bemöter jag en ungdom som säger ”jag måste få skolskjuts i direkt anslutning till skoltiderna för mina hästar tar minst fem timmar att sköta varje dag”. Eller förälders utsaga ”mina arbetstider kräver att ni ordnar skolskjuts för mitt barn”. Ytterligare synpunkt ”min dotter som är 16 år kan inte ta sig på egen hand fem kilometer till bussen”. Jag har inte tagit ställning till någon av dessa utsagor men det är klart att de ger upphov till funderingar.

Jag vet att det finns län som gjort gränser för det offentligas åtagande. I vårt län gjorde vi för några år sedan en överenskommelse om att vi ska ha ett fritt skolval, vilket jag tycker är självklart. Men vi funderade nog inte tillräckligt över vilka konsekvenserna skulle bli och hur vi skulle kunna ge ett lika erbjudande över hela regionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Gunnarsson (C) ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland