Moderat stöd för lantbruk i nöd

30 juli 2018 04:00

Att det extremt torra och varma vädret innebär svårigheter för Sveriges lantbrukare har undgått få. Skördar blir kraftigt reducerade och bristen på djurfoder tvingar vissa att nödslakta boskap, vilket i sin tur hindras av långa köer till slakterierna. Att hantera situationen på egen hand är mycket svårt för många lantbrukare, som förlorar både tillgångar och intäkter.

Behovet av ett krisstöd till lantbrukarna är uppenbart, vilket Moderaterna visar sin förståelse för genom att ta fram en rad förslag. Partiledare Ulf Kristersson och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson Maria Malmer Stenergard besökte 26 juli Kromsta lantbruk utanför Enköping och presenterade krisstödspaketet. Det innehåller förslag för att både stärka lantbrukarnas ekonomiska situation och tillfälligt undanta gruppen från vissa regler som försvårar och fördyrar verksamheten.

Det är redan ett problem att lantbrukare kan behöva vänta i flera år på ekonomiskt stöd som de redan beviljats. Som en krisåtgärd vill M säkerställa att detta betalas ut snarast möjligt, och att det även ska gå att betala ut EU-stöd för 2018 i förväg. Dessutom föreslår partiet att momsinbetalningarna för jordbruk under hösten skjuts upp.

De här åtgärderna skulle på sikt inte kosta något extra för varken Sverige eller EU. Icke desto mindre gör omfördelning av stöd och framskjuten momsinbetalning stor skillnad för lantbrukare som måste hantera den extrema torkan.

Om sommarens torra väder är sällsynt är lantbrukarna desto mer vana vid att politiska beslut sätter käppar i hjulet för deras verksamhet. Ett tydligt exempel är regeringens planer på att ytterligare höja skatten på lantbruksdiesel 2019. M vill därför underlätta för lantbrukarna genom att stoppa höjningen och dessutom tillfälligt sänka skatten på diesel kraftigt. En annan förenklande åtgärd i krisstödspaketet är att underlätta användning av skogs- och strandbete.

Med sina förslag visar Moderaterna framfötterna på ett område där regeringen nyligen misslyckats. När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) åkte till Bryssel för att ordna bidrag ur EU:s krisfond återvände han med dystra besked. Mycket tyder på att Bucht accepterade nederlaget alldeles för enkelt, för att i stället lova lantbrukarna statliga pengar som fortfarande inte har dykt upp.

Moderaternas tydliga vilja och besked är därför välkommet. Även landsbygdsministern ställer sig positiv till initiativet, samtidigt som regeringen också förbereder ett krispaket. Men oavsett hur regeringens åtgärder ser ut är det illa nog att de ännu inte kommit. Torkan och lantbrukarnas situation är knappast en nyhet. Här har M hunnit långt före regeringen i krishantering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Agnes Karnatz/SNB