Fy skäms, facket

Facket har inlett en David mot Goliat-blockad i Linköping.

24 mars 2015 03:59

Ingeborgs bageri, som ägarna nu har drivit i sex månader, har arbetat hårt för att få nöjda kunder och en lönsam verksamhet. Här har vi två företagare som gett ytterligare två människor en sysselsättning, men nu tar facket i med hårdhandskarna för att försöka tvinga bageriet att teckna kollektivavtal.

Facket själv menar på att det skapar en osund konkurrens gentemot andra bagerier som har kollektivavtal. Sanningen är att den största snedvridningen skapar facket självt genom att konstant höja ingångskraven på arbetsmarknaden och därmed försvåra för dem utan jobb. Den överdrivna regleringen på arbetsmarknaden gör att alla inte konkurrerar om jobben på samma villkor -- en utveckling facket drivit på. Att ständigt artificiellt pressa upp lönerna, oavsett om företagen blivit mer effektiva eller börja tjäna mer pengar, skadar Sveriges välstånd både på kort och lång sikt.

Facket säger sig vilja skapa fler arbeten, men i själva verket kämpar de för dem som redan har anställning, på bekostnad av dem som är utan. De tror sig bidra till en positiv samhällsutveckling genom att försvåra för ett litet bageri att gå runt. Att en organisation vill bryta mot en sådan grundläggande rättighet som kontraktsfrihet, och tvinga människor att skriva under avtal vars innehåll de inte accepterar, är oroväckande. Om facket på allvar är intresserat av en starkare och bättre arbetsmarknad där hindren sänks och fler får plats, ja, då är det dags att lägga fokus på de stora strukturella problemen. Inte attackera ett litet bageri.

Man kan undra hur många fackliga företrädare som själva varit med och startat och drivit företag från grunden. De som gått igenom den resan vet vilken dedikation, tid och kraft det tar. I fackets retorik tycks dock alla företag ha oändligt stora tillgångar som bara finns där från början. Det finns inget slut på de krav man kan ställa, även på de minsta av företag, oavsett vilka resurser de har. Kollektivavtal i all ära; alla typer av kontrakt är välkomna mellan två samtyckande vuxna. Vill den ene inte samtycka så får den andre helt enkelt hitta någon som vill det.

Det är dags för facket att uppdatera sin världsbild och inse att det är företagare, likt dem som driver Ingeborgs bageri, som får Sverige att gå runt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefin Strömberg