Christian Dahlgren: Slutstationen närmar sig

Är det lönt att välja tåget?

6 mars 2017 06:00

Svar ja! Det är predikotexten från Sverigeförhandlingen, som på regeringens uppdrag leds av HG Wessberg och Catharina Håkansson Bohman. Han har tidigare varit statssekreterare åt Moderaterna, hon har en bakgrund som kanslichef åt Centern.

De utsågs när Sverigeförhandlingen ännu hette Sverigebygget och var Alliansens stora infrastruktursatsning för att ha något rejält att bjuda väljarna på i förra valrörelsen. HG Wessberg och Catharina Håkansson Bohman är på ständig resande fot i landet med syfte att övertyga om höghastighetstågens välsignelser.

Det handlar mer om att "bara" anlägga ett nytt futuristiskt järnvägsnät för minst 230 miljarder kronor mellan Sveriges tre storstadsregioner. I förhandlingspaketet ingår även åtgärder för ökat lokalt bostadsbyggande, få fart på arbetsmarknaden, utveckla stadskärnorna med bättre möjligheter för kollektivpendling till stationerna, främja cyklingen förstås (alltid lika politiskt populärt), utreda utsikterna av ytterligare en fast förbindelse till Danmark, och så vidare. Mastiga grejer, alltså.

Sverigeförhandlingens kringkuskande duo ska vara klara vid detta års utgång. Sedan ska höghastighetsnätet vara fixat, färdigt och fullt åkbart 2035. Men det verkar mindre realistiskt, då stödet håller på att vittra bort i riksdagen och kritiken tilltar.

Är det lönt att välja tåget? Den frågan är också titeln på en färsk rapport av nationalekonomen Åsa Hansson, som skrivits på uppdrag av den gröna, liberala tankesmedjan Fores. Slutsatsen om det väldiga infrastrukturprojektet, det största som planerats i riket sedan de gamla stambanorna byggdes, är motsatt Sverigeförhandlingens.

Åsa Hansson pekar på att den återkommande tendensen av samhällsekonomiska glädjekalkyler från politiskt håll i dessa sammanhang slagit igenom även här. Trafikverkets egen dom att kostnaderna överskrider nyttan är till och med för mild beräknad.

Sannolikt är projektet mer samhällsekonomiskt olönsamt än vad tidigare siffror visat, bland annat därför att diskonteringsräntan (avkastningskravet på investerat kapital) satts för lågt i internationell jämförelse. Höghastighetstågen är ett riskprojekt, vilket betyder att denna risk bör återspeglas i en högre räntesats för att man ska kunna göra en någorlunda korrekt värdering av satsningen. Nu har istället den framtida nyttoeffekten blivit i rosigaste laget och kostnaderna av investeringen underskattats.

Förnuftsmässigt är det dags att lysa frid över Sverigeförhandlingen och välja ett för skattebetalarna klokare spår genom att rusta upp det befintliga järnvägsnätet. Som Jessica Rosencrantz, Moderaternas trafikpolitiska talesperson, sagt: "Det vi behöver är vanliga hederliga tåg som kommer och går i tid". Fokusera på det i fortsättningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!