Avskaffa Systembolaget

16 juli 2018 04:00

Under de senaste decennierna har tillgänglighet för alkoholhaltiga drycker i Sverige ökat kraftigt. År 2001 började Systembolaget återigen att ha lördagsöppet. Antalet serveringstillstånd har ökat med tjugo procent sedan 2007 samtidigt som svenskarna väljer att spender mer på att äta och dricka ute. Efter Sveriges EU-inträde och internethandelns genomslag är det lättare än någonsin att beställa hem alkohol på nätet direkt till dörren. Alternativet till Systembolaget är inte längre hembrännarens jäst och vann utan privatimport genom ett par klick i mobiltelefonen.

Enligt Systembolagets propaganda borde denna utveckling ha inneburit en katastrof genom lika kraftigt ökad alkoholkonsumtion och fler alkoholrelaterade dödsfall och skador.

Men under samma period som tillgången på alkohol har ökat, dricker vi allt mindre. Och det är i framförallt de yngre åldrarna som drickandet minskar som mest. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har de ungas drickande halverats sedan år 2000 och inte någon gång sedan mätningar inleddes år 1971 har så många unga valt att avstå från alkohol.

Alkohol är en del av vår kultur och de allra flesta dricker kontrollerade mängder alkohol i sociala sammanhang. Att dricka ett glas vin till middagen är inte skadligt och inte heller något som våra politiker ska ägna sig åt att reglera. Det som däremot är ett problem är det skadliga drickandet. Därför är det glädjande att den alkoholrelaterade dödligheten och antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken har minskat – trots ökad tillgänglighet.

Sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökad konsumtion av alkohol är inte så stark som Systembolagets förespråkare hävdar. Folkhälsoargumenten för att ha kvar Systembolagets monopol blir således allt mer irrelevanta. I stället hävdar man att det är för att bevara det goda utbudet som vi har kvar Systembolaget. Men alla som någon gång handlat vin och öl utomlands kan vittna mot det påståendet.

En ökad hälsomedvetenhet och ändrad kultur och inställning till drickande är en trolig förklaring till minskad alkoholkonsumtion. Den successiva liberaliseringen kan dessutom vara en bidragande faktor till att ha skapat en sundare alkoholkultur där drickandet inte är lika stigmatiserat.

Fler har börjat prata om att tillåta gårdsförsäljning för att stödja landsbygden vilket riksdagen i maj uppmanade regeringen att se över. Det vore säkert bra för besöksnäringen men vi borde gå rakt på sak: argumenten för systembolagets monopol har tagit slut. Det är hög tid att Sverige blir ett civiliserat land och avvecklar detaljhandelsmonopolet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hugo Selling