Lägg ner Sjätte AP-fonden

Ju större risktagande, desto större potentiell vinst. Går det dåligt blir förlusten desto större. Det är en ekonomisk grundprincip som är svår att ifrågasätta. Men den avgörande politiska frågan är hur stor frihet vi ska ge till styrelser i statliga organisationer som hanterar våra egenhändigt förvärvade pensionspengar.

18 december 2009 01:00

AP-fondernas uppgift är att förvalta kapitalet från inbetalade pensionsavgifter för att trygga den löpande utbetalningen av pensioner. AP-fonderna 1-4 förvaltar globala portföljer av aktier, obligationer och andra räntebärande papper. Den sjätte AP-fonden, som bildades ur askan av löntagarfonderna, investerar i små och medelstora svenska företag. Fonden arbetar mindre traditionellt och tar betydligt större risker än de andra AP-fonderna. Fonden ska inte bara vara en buffertfond för pensionssystemet, utan också ha en aktiv näringspolitisk roll.

Det finns exempel på hur den sjätte AP-fonden har satt konkurrensen på den fria marknaden ur spel. Ledarskribenten Malin Siwe skriver om hur fonden köpte cykeltillverkaren Sportex för 79 miljoner kronor, fyra gånger mer än vad en privat butikskedja i branschen tidigare hade varit villig att betala. Före övertagandet gjorde företaget en knapp vinst. Med Sjätte AP-fonden som ägare gick företaget med rejäl förlust. Samtidigt förstördes marknaden för konkurrenterna när Sportex sänkte priset på sina produkter. (DN 8/10)

För de som har inblick i hur den Sjätte AP-fonden har agerat tidigare kommer skandalen kring bolaget Xeratech knappast som en överraskning. Sjätte AP-fonden är huvudägare i bolaget sedan 2008. Nu misstänks fondens vd Erling Gustafsson för jäv sedan det uppdagats att hans särbo Åsa Rödén har utnämnts till chef i Xeratech. Enligt uppgifter i Dagens Industri var den sjätte AP-fondens styrelse inte ens informerad om utnämningen. Styrelseordföranden Lennart Jeansson påstås ha fattat beslutet på egen hand. Samtidigt hotar Erling Gustafsson med att polisanmäla Xeratechs grundare för att ha plundrat bolaget på kapital.

Det svårt att dra någon annan slutsats än att fondledningen har misskött sin uppgift kapitalt. Men den bristfälliga hanteringen är även symptom på ett systemfel. Den sjätte AP-fondens motstridiga roller som både kapitalförvaltare och näringspolitisk aktör bäddar i sig för komplikationer. Företag bör drivas på marknadsmässiga grunder, inte utifrån näringspolitiska överväganden.

Den bästa lösningen är att slå ihop AP-fonderna till en enda stor fond med tydliga regler för förvaltningen. Fondens uppgift borde vara att maximera avkastningen utifrån ett lågt risktagande. Regeringen bör dessutom begränsa fondens möjligheter att vara aktiv ägare i svenska företag.

Det är bra att finansmarknadsminister Mats Odell nu vill reda ut de graverande omständigheterna kring Xeratech. Men det räcker inte. Han borde också ta initiativ till en reform av hela AP-fondssystemet för att säkra de framtida pensionsutbetalningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!