Aleksander Gabelic: Gemensam marknad för Afrika

CFTA-avtalet och arbetet med det ger hopp om mer handel och en bättre framtid.

19 november 2018 06:00

Det finns många bilder av Afrika, både vackra och de präglade av krig, fattigdom och elände. Afrika består av 55 länder som i många avseenden både skiljer sig och har mycket gemensamt.

Den afrikanska kontinenten har genom kolonialism och stormaktsintressen prövats, utnyttjats och utsatts för många storslagna projekt. Drömmen om en järnväg mellan Kairo och Kapstaden förverkligades aldrig, även om delar av den byggdes för att bland annat utvinna och transportera naturtillgångar.

Moderna projekt, omfattande utvecklingsbistånd från omvärlden har inte heller gett de resultat som många hoppats på. Den dubbla agenda som vissa länder haft har inte direkt gynnat utvecklingen i Afrika. Ansvaret vilar även tungt på de afrikanska ledarna för misslyckanden, krig och förlorade möjligheter till utveckling.

Afrika är den rikaste kontinenten ifråga om naturresurser. Dessvärre är det inte mycket av dessa som tillfaller den miljard människor som befolkar kontinenten.

Afrikas naturrikedomar och dess unga befolkning utgör en stor potential för ekonomisk utveckling. Samtidigt är hindren många, byråkrati, korruption, vanstyre och ofta bristande förmåga att samarbeta.

Samtidigt har intresset för Afrika ökat de senaste åren. Kontinenten är fredligare än på länge och det har fått många investerare och kapital att rikta sina blickar mot Afrika. Kina är närvarande i många länder i Afrika, med primärt syfte att få tillgång till länders naturresurser.

Ett dilemma för investerare är de hinder som tullavgifter och gränsbyråkrati utgör för ett effektivt flöde av varor och tjänster mellan länderna.

Drömmen om ett EU-liknande samarbete i Afrika med bland annat gemensam handelszon har funnits länge. 2012 lyckades stats- och regeringscheferna ta ett första gemensamt steg i den riktningen. I mars togs ytterligare ett viktigt steg vid ett möte i Kigali, Rwanda. Nu är målet att skapa en gemensam marknad för Afrika, Continental Free Trade Area, CFTA. Många frågor återstår att lösa.

Det knorras i vissa huvudstäder men tveklöst är något på gång. Detta är bra och särskilt i tider då Trump driver en handelsfientlig politik som kan resultera i öppet handelskrig om det vill sig illa. Därför är det nya CFTA samarbetet än mer välkommet.

EU har flera samarbetsavtal med länder i Afrika vilket är bra. Nu när de politiska ledarna vill förverkliga CFTA, så bör de få stöd för att hantera processen och målsättningarna i praktiken. Utmaningarna är många och svåra. De erfarenheter EU har av handel med varor och tjänster är unika.

Dessa erfarenheter behöver ledarna i Afrika. Alla kan inte bli vinnare på kort sikt. Länderna i Afrika har olika förutsättningar. Men en långsiktig strategi och ansvarsfull politik som utvecklar handel i Afrika kommer bidra till mycket, bland annat fred, tillväxt, minskad fattigdom och migrationen.

Fler produkter måste förädlas i Afrika vilket kommer bidra till industriell utveckling, fler arbetstillfällen och inte minst ökad handel mellan länderna. CFTA-avtalet och arbetet med det ger hopp om mer handel och en bättre framtid inte mins för Afrikas unga befolkning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Aleksander Gabelic är Europaparlamentariker (S)