Vems regler ska gälla?

5 juni 2017 06:00

Att skriva rätt är förstås vad man strävar efter. Men hur gör man om till exempel en förening eller ett företag har valt ett skrivsätt som är felaktigt i relation till gängse skrivregler? Det är en vanlig språkfråga, inte minst i tidningsvärlden.

Färska upplagan av Svenska skrivregler ger ett råd som vid första anblicken tycks enkelt: Namn på företag, produkter, organisationer med mera "skrivs enligt deras egen praxis, om den är bekant".

Men något senare står att man ska undvika "skrivningar av namn eller varumärken som uppenbart bryter mot normala skrivregler". I sådana fall förordar skrivreglerna en normalisering. Ofta handlar det om att företags logotyper letar sig in i vanlig text – vilket är just vad företagen vill. Avvikande skrivsätt är ur reklamsynpunkt en fördel. Och just därför – och av läsbarhetsskäl – skriver till exempel dagstidningar Iphone i stället för iPhone. Men också mer försiktiga justeringar som att skriva Ica hellre än ICA är att rekommendera.

För ett par år sedan uppstod en diskussion kring Ikea. De skriver själva IKEA, vilket måhända en och annan språkpolis kan låta passera, men man skriver också fullt medvetet isär sammansättningar, enligt mönstret IKEA varuhus. Där vill nog de flesta utomstående sätta ner foten.

Ibland händer det att produktnamn övergår till att bli i första hand vanliga ord, jeep till exempel. Det är en utveckling Ikea vill undvika. Men som skribent har man i de flesta sammanhang andra hänsyn att ta.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson