Slummernost ska det heta

28 november 2016 06:00

Förra veckan skrev jag om slummernäst. Det visade sig vara ett långt ifrån okänt ord. Men den stavning jag angav verkar de flesta vara överens om inte är den rätta, utan det bör heta slummernost.

Jakten på den här typen av gamla, dialektala ord försvåras ofta av att de i huvudsak hör hemma i det talade språket. Därför är det lätt att stavningen varierar och sökningarna kan få sämre resultat än de borde.

I det här fallet var det så. Med stavningen slummernost kan man hitta ordet i några sammanställningar av dialektord.

Betydelsen anger flera till ungefär den jag nämnde: slökörad, besviken, lite ledsen.

Geografiskt är det viss spridning. I östgötaskärgården är det vanligt, skriver Gert Gölin. Likaså i Horn, berättar Gunnar Kanevad, född 1930. Ingel Eriksson känner också igen det från Kindabygden. Karin Berglund och Margareta Wahlbin har hört det hos sin pappa, född 1906 i Linköping.

Även i nordöstra Småland är det ganska vanligt, skriver Elisabeth Hjortvid, som dock skriver det slommernäst.

Det är svårt att veta så mycket om bakgrunden. Jag hittar ett gammalt verb, sluma, med betydelsen tiga, slå ned ögonen, tappa modet. Innebörden låter snarlik, men om det finns någon koppling till slummernost vet jag inte alls.

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson