Ruset är en rik språklig källa

4 december 2017 06:00

En läsare tog upp uttrycket att vara på snusen, det vill säga att vara lätt berusad. Det är ett av många uttryck som man använder utan att reflektera något särskilt kring ursprung och vad de mer bokstavligt syftar på. I det här fallet är bakgrunden verbet snusa med betydelsen "andas hörbart genom näsan; sova". Så har snusa använts sedan 1600-talet i svenskan, och det är väl fullt gångbart också i dag. Barn kan ligga och snusa i godan ro, till exempel.

Den som befinner sig i det dåsiga tillståndet har då med ett äldre ord kunnat beskrivas som snusig – lite omtöcknad kanske. Och därmed är det ganska lätt att tänka sig kopplingen till den lätta berusning man syftar på med uttrycket. Adjektivet snusig har blivit till ett substantiv i uttrycket på snusen.

Just alkohol och berusning är en rik källa till språkliga uttryck inser man snabbt. Ett annat av de mer svårtolkade är att vara på pickalurven, med ungefär samma betydelse som på snusen. Vad är pickalurven för ett ord?

Pickalurv betyder kalufs, det vill säga håret. Flera uttryck som syftar på berusning anspelar på huvud och hår: vara i hatten, är ett annat exempel. En äldre variant för kalufs är kaluv, som återfinns i på nykter kaluv. Då är personen i fråga alltså vara klar i huvudet.

Pickalurv är också beskrivningen för ett slags skärmlös mössa som användes förr. En koppling finns även till soldathjälmen pickelhuva.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson