Ordet säkert ger osäkerhet

4 juni 2018 05:00

En fråga dök upp. Heter det ”ta det säkra för det osäkra” eller ”ta det säkra före det osäkra”? Båda varianterna förekommer. Äldst är troligen varianten med ”för”, som då har betytt ”framför; i stället för”. Uttryckets innebörd blir att välja ett säkert alternativ i stället för ett osäkert.

Varianten med ”före” känns kanske tydligare. En viss betydelseglidning kan ha skett. Tidigare var innebörden i första hand att man väljer ett mindre fördelaktigt, men säkrare, alternativ, framför ett mer fördelaktigt, men osäkrare.

Numera kan det uttrycka en mer allmän inställning att inte ta några risker i onödan, att gardera sig.

Man kan säga på båda sätten, även om en liten risk för missuppfattning finns i båda fallen. Den första varianten kan uppfattas som att man antar att något säkert är osäkert. Den andra varianten, med före, kan man tro betyder att ta det säkra först, och sedan det osäkra.

En lite underlig sak med ordet säkert är annars att det ibland snarast indikerar motsatsen till vad det faktiskt säger. ”Han kommer hem i kväll” är en formulering som inte lämnar utrymme för tvekan. Säger man i stället ”han kommer säkert hem i kväll” så har man tillfört ett litet osäkerhetsmoment, konstigt nog.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson