Logik är inte allt i språket

6 februari 2017 06:00

Straffet för ett visst brott ska kunna fyrdubblas, enligt ett referat i Dagens Nyheter. Det fick en läsare att höra av sig och fråga om det verkligen kan vara rätt användning av fyrdubbla. Vad som avsågs var att straffet skulle kunna bli fyra gånger längre och då borde man hellre använda till exempel fyrfaldigas. Att dubbla någonting fyra gånger – som ordet fyrdubbla tycks innebära – blir någonting annat, enligt resonemanget. Strikt sett borde det innebära en ökning 16 gånger det ursprungliga värdet, om man uppfattar det som en dubblering fyra gånger i rad.

Men så är det ju ingen som uppfattar det i verkligheten, utan man förstår vad som avses. Redan att den tolkningen är så dominerande gör det orimligt att avfärda den gängse användningen av fyrdubbelt som fel. I grund och botten är det språkets användare som avgör vad orden betyder.

Låter man sig inte nöjas med det finns dessutom fullt stöd i ordlistor för att fyrdubbelt betyder fyra gånger så mycket. Liksom tredubbelt betyder tre gånger så mycket och så vidare. Att hävda någonting annat skulle i hög grad krångla till det. Vad skulle då till exempel tiodubbelt betyda?

Någon språklig nymodighet är det inte heller, utan användningen är gammal och väl etablerad i svenskan.

Man får helt enkelt ta av de matematiskt-logiska glasögonen och slå sig till ro med hur språket i praktiken fungerar.

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson