I dag pratar alla som Tobias Billström

15 april 2018 05:00

För fem år sedan mötte dåvarande migrationsministern Tobias Billström hård kritik när han använde ordet ”volymer” i fråga om flyktingmottagande. Det ansågs ovärdigt att diskutera människor med ett sådant abstrakt ord. I dag pratar alla så. En markant förändring har skett i debattklimatet.

Ordet volymer finns med i den nyligen utgivna ”Nyliberal ordlista” (Atlas). Det är en samling ord sammansatta av redaktörerna Hanna Alvage, Elin Lilleman Eriksson och Saga Gärde. Ett tiotal skribenter medverkar med litterära och i något fall akademiska inslag.

Kanske borde boken snarare hetat samtidsordlista; den påstått nyliberala kopplingen är ofta vag. Författarnas vänstersympatier desto tydligare.

Flyktingfrågan präglar många av orden. Här finns det otäckt avhumaniserande förvar. Flyktingström är ett annat, som frammanar bilden av ett okontrollerbart flöde. Jila Mossaed ger det mänskliga konturer i en dikt.

Andra exempel ter sig mindre problematiska som ord betraktade – gränskontroll till exempel. Även om det säger något om en samhällsutveckling.

Mindre uppenbart politiska ord som influencer, investera eller personligt varumärke visar hur ett ekonomi- och företagsspråk tränger in på vardagsspråkets domäner.

Ordlistan lämnar generöst ganska mycket till läsaren, men blir därmed heller inte riktigt det brännande debattinlägg den nog velat vara.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson