Häcklefjäll ligger på Island

12 december 2016 06:00

Var ligger egentligen häcklefjäll, frågar Gun-Britt Lännström Oskarsson i ett brev. ”Dra åt häcklefjäll”, hände att någon fräste åt en annan när hon var barn, berättar hon.

Som man kan ana är det en förskönande omskrivning för ”dra åt helvete”. Det har sällskap av en lång rad eufemismer av liknande slag. Djävulen möter vi som hin håle, djäkeln, till och med järnvägar i en ordentligt urvattnad form. Fan har genererat uttryck som fanken, farao och Fagerlund.

Aktuellt den här veckan är Lucifer, det vill säga djävulen, som enligt folktron dök upp som Lussepär under Lucianatten. Etymologin är spretig men det verkar som om förledet i lussebullar kan syfta på Lucifer, men även på Lucia.

En rolig sak med häcklefjäll är att det faktiskt syftar på en existerande plats, den isländska vulkanen Hekla. Förr trodde man att dess krater var ingången till helvetet. Vulkanen ansågs också vara en mötesplats för häxor.

Marie Drotth har skickat in en intressant fråga. Det granris som läggs ut framför trappan så här års kallas för brobarr i hennes trakter söder om Linköping, skriver hon. Men på andra håll verkar det okänt. Är det någon som känner igen det och använder det? Berätta gärna!

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson