Förutom – ett tvetydigt ord

16 december 2018 05:00

En mening i tidningen löd så här: "Exempelvis klarar alla kommuner förutom Gotland numera gränsvärdena för partiklar."

Här finns ett problem, menar en läsare som hört av sig. Hur ska ordet "förutom" förstås i sammanhanget? Är det ett ord som inkluderar eller exkluderar?

I det här fallet blir frågan om meningen säger att alla kommuner med undantag av Gotland klarar gränsvärdena, eller säger den tvärtom att Gotland klarar gränsvärdena – liksom alla andra kommuner?

Läsarens tanke är att förutom betyder utöver. Om skribenten vill ha sagt att Gotland skiljer sig från de andra kommunerna skulle ordet utom passa bättre. Den tolkningen ligger väl också närmast till hands. Jag håller med om att meningen är något tvetydig.

Men att hävda att en bestämd åtskillnad mellan förutom och utom alltid ska upprätthållas är svårt och det är heller inget som har stöd i ordböcker. Tvärtom faktiskt, så anger ordböcker just den här dubbla betydelsen. Det är till och med så att utom och förutom i grunden är samma ord, där det senare är en förlängning av det förra. Så något historiskt stöd finns inte heller.

Med det sagt. Som exemplet visar kan tolkningsproblem uppstå och då kan det vara klokt att välja en tydligare formulering.

Därmed tar Språkspalten helgledigt och återkommer i januari.

Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson