Ett ordval som förvirrar

10 mars 2019 17:00

En mening som en läsare hittat i en bok lyder: ”Tarmbakteriernas betydelse för vårt immunförsvar kan inte underskattas.” Hon skriver att ju mer hon vrider och vänder på meningen, desto mindre förstår hon. Jag håller med om att formuleringen är språkligt svår. Vad författarna vill ha sagt är hur viktiga bakterierna är, vilket borde innebära att betydelsen inte kan överskattas. Det vill säga hur mycket man än tar i så är betydelsen ännu större. Försöker man bena ut vad som står i meningen så som den är skriven verkar innebörden bli snarast den motsatta.

Den här sammanblandningen är mycket vanlig. ”Arrangörens ansvar kan inte underskattas” lyder till exempel en rubrik i Svenska Dagbladet där skribenten vill betona hur stort ansvaret är.

En hel del talar till och med för att den användningen är vanligare än formuleringen med ”överskattas”. Det öppnar onekligen för viss förvirring.

Skälet till detta är säkert att ”underskattas” ofta används i liknande fraser. Någonting ska/får/bör inte underskattas, säger man. Det är förstås också vad SvD-krönikören vill ha sagt. Vanligtvis förstår man nog. Ofta reflekterar man inte över vad det egentligen står, eftersom sammanhanget ger innebörden.

Men det hindrar inte att det finns skäl att tänka över sitt ordval.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostmedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson