Språkspalten En läsare berättar att när hon växte upp i Åby utanför Norrköping använde man ordet cykelmoj för cykelreparatören. Personen som skötte cykelhandeln kallades för Mojjen. Senare, skriver hon, har hon stött på ordet korvmoj, för korvkiosk.

Vad kan detta vara för ord? Är de dialektala och används de fortfarande?

Läsarens frågor är inte alldeles enkla att besvara. Men säkert är många bekanta med båda orden, så skriv gärna och berätta hur de har använts!

Vad jag lyckas få fram är för det första att läsaren nog stötte på orden i en oväntad ordning, då korvmoj verkar vara betydligt vanligare än cykelmoj. "Korvkiosk, gatukök" är betydelsen, enligt Svenska Akademiens ordlista. Cykelmoj hittar jag inte i ordlistor.

Vidare noterar jag att ordet moj kan betyda några olika saker. En betydelse är "litet (tekniskt) föremål", och det har ursprung i det lågtyska ordet moie som betyder arbete, möda.

En annan möjlig relevant koppling är det kanske mer bekanta ordet mojäng, som betyder ungefär samma sak: någon liten grej. Det kan på krokiga vägar härledas till det latinska ordet medium.

Så här kan man tänka sig ett samband som känns ganska sannolikt. Cykelreparatören hade väl antagligen diverse småprylar liggande, och därifrån uppstod kanske ordet cykelmoj. Men andra teorier är välkomna!

Orden är nog till viss del levande i dag, om än med en vardaglig och något skämtsam ton.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se