Att räkna med personalen

9 december 2018 05:00

En läsare skriver: "Ordet personal betyder för mig en grupp människor. Är det ok att säga tre personal?".

Många reagerar när ordet används på det sättet, av något varierande skäl. Man kan tycka att det låter språkligt fel. Ordet syftar på ett kollektiv och borde inte vara räknebart som i exemplet "tre personal".

En annan aspekt är att det är ett abstrakt ord, som avpersonifierar de åsyftade individerna. I stället för specifika barnskötare, förskollärare eller vad det nu rör sig om, klumpas alla ihop. Det kan man uppfatta som respektlöst och slarvigt.

Samtidigt är det förstås en praktisk lösning, då det ibland kan vara svårt eller irrelevant att skilja de olika yrkesgrupperna åt. Mindre språkligt störande kan vara att prata om anställda, men innehållsmässigt är inget vunnet med det.

Det finns andra ord som har haft en liknande utveckling, vilket man knappast tänker på i dag. Polis är ett sådant ord. Från att tidigare ha haft en kollektiv syftning kan det nu utan problem användas när man talar om individerna: tre poliser. Så långt har det dock inte gått med personal. Formuleringar som tre personaler känns nog klart främmande för de allra flesta.

Men att utvecklingen leder dit är inte omöjligt.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson