Att få smak på blodet

Uttrycket att få blodad tand kan verka märkligt. Förklaringen finns i djurvärlden.

18 april 2016 00:00

Varifrån kommer uttrycket att få blodad tand, undrar en läsare. Betydelsen är ju att man vill ha mer av någonting, får smak på någonting och vill fortsätta. Men den bokstavliga innebörden låter inte så angenäm, kan man tycka. Så hur hänger det ihop?

Ursprunget handlar faktiskt om bokstavligt talat blod på tänderna, nämligen på rovdjurs tänder. Tanken är att när till exempel en björn eller jakthund väl har fått smak på blodet från ett byte så kommer den framöver att vilja fortsätta med samma föda.

Samma läsare funderar också kring uttrycket ett ögonblick. Är inte det konstigt, resonerar han. Det beskriver ju ett tidsmässigt kort skeende, men en blick behöver inte vara kort. Borde det inte heta ögonblink? Att blinka går ju snabbt och skulle vara en bättre beskrivning.

Den bristande logiken är dock skenbar. Ordet ögonblick går tillbaka på lågtyskans ogenblic och betyder just "blinkning eller hastig blick".

I sammanhanget råkar jag också på det till synes ganska obegripliga uttrycket ögonaböj, med betydelsen genast. Kanske inte så frekvent i dag, men vad är det för uttryck egentligen?

Här handlar det antagligen om en skämtsam förvanskning av ögonblickligen. Andra varianter i samma anda är ögonlockligen, ögonkastligen, ögon kubik och ögonkrök(ligen).

Eventuellt finns också en koppling till gymnastikuttrycket knäna böj, enligt Bo Bergmans etymologiska ordbok "Ordens ursprung".

Ögonaböj är belagt i skrift sedan 1930-talet.

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson