Alliansen utmanar språkpoliser

16 september 2018 05:00

I en debattartikel i Dagens Nyheter 12 september skriver Alliansens partiledare: ”Alliansen kommer inte låta varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet få inflytande över en ny regerings politiska inriktning.”

I denna korta formulering döljer sig faktiskt två klassiska språkfrågor, och skribenterna går på tvärs mot traditionell språkriktighet i båda. Som om det inte vore besvärligt nog med politiken!

Den första är det uteblivna ”att” som många fortfarande tycker är obligatoriskt i formuleringen ”kommer att”. Språkvården är dock generös numera.

Den andra är en fråga jag har en känsla av är i ganska snabb förändring. Många har fått lära sig att ”varken” innehåller en negation, och följaktligen ej ska kombineras med inte, som i exemplet. Uttrycket ”vare sig”, däremot, kombineras med inte och vore oantastligt i formuleringen. ”Varken SD eller V” betyder alltså samma sak som ”inte vare sig SD eller V”.

Det gäller förvisso fortfarande, men en klar uppluckring har skett, av olika skäl. Främst handlar det förstås om att uttrycken är så pass lika och att betydelsen ofta uppfattas som avsett, hur skribenten än använder varken respektive vare sig. Då är det inte så förvånande att en glidning sker.

Möjligen kan man tänka sig att Alliansens formulering är vald – medvetet eller ej – för att understryka budskapet extra mycket. Man säger det så att säga två gånger.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Språkspalten

Daniel Erlandsson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson