Insändare Läste i Corren att Zenit i Mjölby nu har många aktiviteter. Det står däremot inget om att den drivs av kommunanställd personal och inte av seniorerna själva. Tanken var väl när Socialdemokraterna genomdrev beslutet att fixa en lokal till yngre och äldre seniorer att den skulle drivas av de själva. När intresset var svalt beslöt majoriteten om en tillfällig anställning för att få igång verksamheten.

Jag undrar nu vad verksamheten kostar oss skattebetalare med beslutet om utökad anställning tills vidare? Vad är totalkostnaden för lön, hyra, administration, aktiviteter som kända artister, dansband med mera och hur många seniorer är det som regelbundet besöker mötesplatsen? I Mjölby kommun finns bland annat seniorföreningarna PRO och SPF som drivs av driftiga och engagerade styrelser och aktiva medlemmar. Varför drivs då Zenit av Mjölby kommun? Vore det inte bättre att stödja befintliga föreningar än att konkurrera med dem?