Vad är löftena om badsjön värda nu?

3 maj 2019 05:00

Apropå Peter Thappers insändare (27/4) om framtiden för badsjön i Tinnis kan det faktiskt vara värt att gå tillbaka till fullmäktigedebatten i december 2005 om Folkungavallens nedläggning. Då uttryckte undertecknad en farhåga för att en nedläggning av Folkungavallen troligen också skulle innebära en framtida nedläggning även av badsjön i Tinnis. Denna farhåga viftades dock bort av de som förespråkade en nedläggning av Folkungavallen med argumentet att badsjön var en klenod för Linköping och att det inte fanns någon risk för en nedläggning av den. Det försäkrades att den absolut skulle finnas kvar även i framtiden till Linköpingsbornas trivsel och nöje.

Nu blev beslutet att Folkungavallen skulle läggas ner. Det var endast dåvarande Folkpartiet och tre moderater som var emot det vid omröstningen i fullmäktige. Men vad kommer nu att hända med badsjön i Tinnis och vad var försäkringarna om dess bevarande värda? Ja, diskussionen visar att det är högst osäkert om badsjöns framtid och ändå har det inte hunnit förflyta mer än drygt 13 år sedan beslutet i fullmäktige togs i december 2005. Flera av de som då uttalade sig om badsjöns stora värde för Linköpingsborna och därför försäkrade dess bevarande även i framtiden finns fortfarande kvar i politiken och borde känna ett ansvar för sin försäkran då.

I övrigt håller jag med Peter Thapper om hans förslag i artikeln i Corren för att bevara och förnya badsjön i Tinnis. Badsjön är unik och den behövs tillsammans med utomhusbassängen och den tillkommande simhallen som ett centralt rekreationsområde i en alltmer förtätad innerstad.

Bengt Olsson

fd kommunalråd (FP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa