Turtäthet lockar resande

15 maj 2019 04:00

Svar på ”Satsa mer på kollektivtrafiken”, 6/5.

I en insändare framför Melissa Forsberg många kloka tankar kring kollektivtrafikens viktiga roll för samhällsutvecklingen och vårt framtida hållbara samhälle.

Vi i den styrande politiska koalitionen i Region Östergötland (S, C, L, MP) har uttalade ambitioner om att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och bra alternativ till bilen. Vi anser att kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för en stark regional utveckling och bidrar till ett klimatpositivt sätt att resa. Det är även dessa olika områden som insändaren lyfter. Att det är viktigt att satsa på kollektivtrafiken håller vi med om.

Idag står skattemedel för nästan 60 procent av kollektivtrafikens kostnader, resten finansieras genom biljettintäkter. Utöver att skatter subventionerar våra resor så har några grupper i samhället ytterligare rabatt, nämligen ungdomar och personer som fyllt 65 år. Även kunder i färdtjänsten reser med en utökad rabatt.

Insändaren önskar att priserna ska sänkas. Här är utmaningen att Region Östergötland vill erbjuda en attraktiv kollektivtrafik utan att tumma på kvalitén. För oss är det viktigt att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som bidrar till samhällsutveckling och ett miljömässigt hållbart samhälle. Det vi ser i olika kundundersökningar är att turtäthet och korta restider är det som gör kollektivtrafiken attraktiv. I prioriteringen mellan högre turtäthet och sänkta biljettpriser väljer vi att köra så många bussar och tåg som möjligt för att på så sätt öka attraktiviteten.

Vårt mål är att stärka kollektivtrafiken, utan att skjuta in mer skattepengar. Det innebär att den som åker med kollektivtrafik behöver räkna med att biljettintäkterna kommer att stå för hälften av kostnaden långsiktigt. Genom att fortsatt göra kollektivtrafiken attraktiv är vi övertygade om att det kommer att kännas prisvärt att välja den framför bilen, i den mån det fungerar för den enskilda.

Koalition för Östergötlands ledamöter i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Julie Tran (C)

ordförande

Martin Tollén (S)

1:e vice ordförande

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)

Bengt Cete (Mp)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!