Tillgänglighet ska vara för alla

16 maj 2019 04:00

Svar på "Snål parkeringstid för rörelsehindrade", 13/5.

Mattias Täck frågar vad tanken är med att ha tidsbegränsade parkeringar utmed gatorna i city.

All parkering på gatan i innerstaden är idag tidsbegränsad för att underlätta tillgänglighet för kortare ärenden såsom inköp, vårdcentralsbesök eller bankärenden. Annars finns risken att parkeringsplatserna blir upptagna av de som bor eller arbetar centralt. På parkeringsplatser för rörelsehindrade är tillåten tid för parkering 3 timmar, medan övrig parkering längs med gatorna är tidsbegränsade till 30 minuter upp till 2 timmar i Linköpings innerstad. För längre besök i innerstaden finns parkeringshusen och de större markparkeringarna där det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade utan tidsbegränsning.

I Allians för Linköpings program för mandatperioden står det att kommunen skall se till att alla har en tillgänglighet till centrum och att det vid anläggandet av parkeringsytor är viktigt att ta särskild hänsyn till ytor för personer med rörelsehinder. Att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet för alla de människor som utgör Linköping är något vi under mandatperioden kommer att arbeta med.

Muharrem Demirok (C)

kommunalråd och ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa