Stopp för trålning ett steg på vägen

15 maj 2018 11:09

När Christian Dahlberg på Correns ledarsida tar upp Östersjötorskens utsatta situation replikerar fiskarnas ordförande Peter Ronelöv Olsson på sedvanligt vis – det är allt och alla andras fel att torskbeståndet minskar, men inte yrkesfiskets. Kritiken mot bottentrålning gör Peter Olsson till en fråga om redskap, underförstått något som yrkesfiskarna förstår bäst själva. När torskbeståndet minskar, “lider bottentrålningen” enligt Olsson.

Han avfärdar debattörer som lögnare, riksdagsledamöter får veta att de inte förstår fiske eller sitter i fel utskott för få att debattera fiskefrågor och på sin organisations hemsida (SFPO.se) publicerar han löpande artiklar som smutskastar journalister, politiker, intresseorganisationer och forskare.

Men facit är entydigt. Östersjöns torskbestånd är på historiskt låga nivåer, 10–15 procent av vad som varit normalt de senaste 50 åren. Idag är kvarvarande torskar små och klena. Bottentrålning står för större delen av alla torskfångster i Östersjön och är den faktor som vi människor inom rimlig tid kan påverka. För att rädda det som går av den genetiskt unika Östersjötorsken föreslår vi stopp för bottentrålning. Peter Ronelöv Olssons utfall mot allt och alla en är kamp för att behålla det system som möjliggjort decenniers överfiske i Östersjön.

Conrad Stralka

verksamhetschef, BalticSea 2020

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!