Staffan Danielsson: Alliansen är naiv

19 april 2018 05:00

Arbetskraftsinvandring är bra. När den sker till bristyrken och där specialistkompetens behövs.

Däremot bör, liksom i andra länder, arbetskraftsinvandring till enklare jobb där redan många köar i Sverige tillståndsprövas. I dag är det arbetsgivaren som avgör om denne vill anställa någon från annan världsdel som till exempel städare, McDonaldsarbetare, personlig assistent och så vidare.

Det förekommer mycket missbruk och oegentligheter kring denna typ av arbetskraftsinvandring.

Många som kommer hit hoppar snart av och söker asyl. Det är ett sätt att få bli svensk medborgare och det händer att arbetsgivaren tar betalt för detta. I praktiken kan sådana anställningar beskrivas som att arbetsgivaren ger den som får ett sådant tillfälligt, eller fastare, jobb förutsättningar för att bli svensk medborgare.

Jag tycker inte det är rimligt att långtidsarbetslösa svenskar och nyanlända får stå tillbaka när en arbetsgivare väljer att rekrytera från andra världsdelar till enklare jobb där många i Sverige redan står i lång kö.

Alliansen är alltför naivt generösa i denna fråga och bör ompröva sin politik, enligt min uppfattning.

Staffan Danielsson (C)

riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!