Insändare Svar på ”En hal vinter att vänta i Linköping?”, 7/12.

I en insändare undrar skribenten om Linköpingsborna ska vänta sig hala gång- och cykelbanor i vinter eftersom en cykelväg från Vallastaden mot T1 var täckt av ”fin osynlig is” eftermiddagen den 29 november.

Vi kan inte veta hur vädret kommer att vara i vinter, men vi vet att vi kommer arbeta med att bekämpa halka. På flera strategiska cykelbanor halkbekämpar vi genom att salta och om det har snöat sopas snön åt sidan. Sop-saltning, som det kallas, är en driftsmetod som ger ett väldigt bra resultat med mer eller mindre rena cykelbanor. Dessutom minskar risken för punktering. Vi använder metoden på högtrafikerade cykelbanor och det brukar uppskattas. Övriga gång- och cykelbanor grusas.

Under ett par timmar den aktuella eftermiddagen var det mycket halt, vilket berodde på underkylt regn. Eftersom skribenten skriver att det inte fanns något grus, var det antagligen en av de banor som vi sop-saltar. Vi hade varit ute och saltat bara några timmar innan regnet kom, men regnet spädde ut koncentrationen av salt och frös till is. De andra cykelbanorna var också hala, men där hjälpte gruset vid detta tillfälle lite mer.

Givetvis är olyckligt att insändarskribenten halkade med cykeln och slog sig, det vill vi förstås inte att någon gör.

Jimmy Johansson

avdelningschef drift och underhåll, Linköpings kommun