Skolan bör låta Greta visa vägen

29 maj 2019 05:00

Varmt tack till Greta Thunberg och ungdomar som följt i hennes spår! Nu är det dags att vuxenvärlden i allmänhet och vuxna inom skolvärlden i synnerhet tar över stafettpinnen. Vi kan inte låta våra ungdomar drunkna i oro och hopplöshet inför framtiden.

Nästa steg är att med kunskap och kreativitet göra verklighet av slagorden. Jag uppmanar samtlig skolpersonal att visa barn och ungdomar att skolan är en reell plattform för vårt gemensamma arbete för Moder Jord. Låt eleverna se att deras fredagsstrejker haft avsedd effekt och ägna fredagarnas lektioner hädanefter åt ämnesöverskridande arbete för klimatet. Vi har lyssnat – nu jobbar vi i skolan!

Carina Mattson

lärare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!